Benátky nad Jizerou

  • ... jsou v Evropě známé výrobou brusných nástrojů.


  • Tento obor se rozvíjel díky zkušenostem, tvůrčímu úsilí a řemeslnému umu zdejších obyvatel, z nichž někteří tomuto oboru věnovali celý život.


  • Jedním z nejzkušenějších, který v tomto oboru pracoval na všech stupních - od vývoje a výzkumu přes výrobu k vrcholovému managmentu, patří i zakladatel firmy - pan Vladimír Duštír.